Blog ArchivesPrawo restrukturyzacyjne
Prawo restrukturyzacyjne

Postepowanie restrukturyzacyjne pozwala zawrzeć z wierzycielami porozumienie w formie układu. Jego podstawowym założeniem jest uniknięcie upadłości, która jest niepożądana zarówno z punktu widzenia Klienta, jego wierzycieli, ale także gospodarki. Restrukturyzacja może zostać przeprowadzona…


Prawo upadłościowe
Prawo upadłościowe

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do dłużnika w momencie, kiedy przestaje on być wypłacalny – czyli nie może realizować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub ich wysokość przekroczyła wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwa lata. Jest to skomplikowane postępowanie…


Obrót wierzytelnościami
Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami (zmiana wierzyciela, przelew wierzytelności pieniężnych, faktoring, cesja globalna, cesja wierzytelności przyszłych, umowne zakazy cesji (pacta de non cedendo), odpowiedzialność za wady prawne wierzytelności, zarzuty przysługujące dłużnikowi wobec nabywcy, wstąpienie w prawa…


Upadłość Konsumencka
Upadłość Konsumencka

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie oddłużania osób fizycznych, a także przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Doradzamy naszym Klientom, którzy napotkali trudności w wywiązywaniu się ze swoich zobowiązań, w jaki sposób mogą skutecznie i jak najbardziej efektywnie skorzystać…


Prawo podatkowe
Prawo podatkowe

Zespół doradców podatkowych współpracujących z Kancelarią AKLEGAL zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego, obejmujące m.in. kwestie związane z : podatkami od osób fizycznych (PIT); podatkami od osób prawnych (CIT); podatkiem VAT; podatkiem od czynności…


Prawo medyczne
Prawo medyczne

Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa medycznego, obejmujące m.in. : ochronę praw pacjentów; przygotowywanie pozwów oraz prowadzenie spraw o odszkodowanie przeciwko lekarzom oraz szpitalom za tzw. błędy w sztuce lekarskiej; opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko…


Prawo farmaceutyczne
Prawo farmaceutyczne

Świadczymy doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego sensu largo, obejmujące m.in. : problematykę związaną z obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety. Zapewniamy także opiniowanie reklam leków pod względem zgodności z prawem krajowym i unijnym…Prawo karne
Prawo karne

Adwokaci Kancelarii AKLEGAL świadczą pomoc prawną w zakresie czynności obrończych w postępowaniu przygotowawczym (przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu), zarówno w ramach prowadzonego dochodzenia, jak i śledztwa (przez Prokuraturę lub przez inne organy powołane do ochrony prawa)…