Adw. dr Artur Krzykowski wraz z zespołem AKLEGAL poprowadził negocjacje i przygotował transakcję łączenia spółek Studio Moderna Polska Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., etapem którego było nabycie udziałów od TVN S.A. oraz TVN Media Sp. z o. o. Ta międzynarodowa transakcja wymagała m.in. jednoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz wystąpienia o zgodę do UOKiK na koncentrację przedsiębiorców, jak też operacyjnego połączenia dwóch podmiotów. W okresie przejściowym adw. dr Artur Krzykowski został członkiem rady nadzorczej Mango Media Sp. z o. o.