Ekspert Polskiego Związku Faktorów adw. dr. Artur Krzykowski, został zaproszony do debaty pod patronatem Pulsu Biznes, poświęconej nowoczesnemu przelewowi wierzytelności pieniężnych.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział praktycy rynku  obrotu wierzytelności.  Mec. Krzykowski podkreślał, że należy przywrócić równowagę w ochronie dłużnika, zbywcy i nabywcy. Obecnie dłużnik jest nazbyt silnie faworyzowany kosztem dwóch pozostałych podmiotów zaangażowanych w przelew. Zakazy cesji służą dziś wielokrotnie niesolidnym dłużnikom, którzy się za nimi chowają, stawiając wierzycieli w sytuacji bez możliwości uzyskania wymagalnej zapłaty, choć wierzyciele sami muszą odprowadzić podatki i uregulować swoje zobowiązania. Zakazy bywają też nadużywane przez silne podmioty wobec słabszych, narzucając im zakaz przelewu i kontrolując w ten sposób krąg swoich wierzycieli (niestety dotyczy to wielu dużych spółek Skarbu Państwa). Prowadzi to do konieczności proszenia o zgodę na przelew dłużnika, która o ile zostanie udzielona, wiąże się z dodatkowymi koncesjami, np. wydłużeniem terminu zapłaty, zmniejszeniem zadłużenia lub zmianami warunków handlowych.

Pełna relacja dostępna pod adresem:
https://www.pb.pl/uwolnic-faktury-od-zakazu-cesji-959192