5 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z cyklu Śniadań Legislacyjnych organizowanych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się szanowani prawnicy i członkowie PZZW reprezentujący branżę zarządzania wierzytelnościami oraz pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta RP, Polskiego Związku Faktorów, Związek Polskiego Leasingu, a także firma KUKE z grupy PFR, przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej. Pierwszym z poruszonych zagadnień była przyszłość przepisów o umownym zakazie cesji wierzytelności. Uczestnicy debatowali o zasadności i aktualności tej kodeksowej regulacji a kształt rozmowy był niezwykle wartościowy poprzez wymianę zdań praktyków, środowiska akademickiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Adwokat dr Artur Krzykowski odniósł się do przepisów obowiązującego kodeksu cywilnego w krajowym porządku prawnym w Polsce oraz obowiązujących i aktualizowanych obecnie na świecie. Trendem jest upłynnienie obrotu wierzytelnościami w sektorze B2B. Wierzytelności pieniężne nie powinny być w pełni objęte zakazem umownym cesji. Założenie, że wierzytelności nie  obrotowi się zdezaktualizowało, a niezbędna w tym zakresie zmiana przepisów przysłuży się bezpieczeństwu i pewności obrotu. Przez ostatnią dekadę w naszym Kodeksie nie zmieniło się w tym zakresie nic, a nasi zachodni sąsiedzi mocno zliberalizowali w tym czasie swoje przepisy. W konsekwencji stajemy się coraz mniej konkurencyjni na rynku europejskim. Warto również dodać, że swobodne obracanie wierzytelnościami przyczynia się do zapobiegania zatorom płatniczym nie obciążając przy tym sądów.

Pełna relacja dostępna pod adresem:
https://pzzw.pl/ii-sniadanie-legislacyjne-05-11-2019-warszawa/