Zasady

ZASADY STOSOWANE W CODZIENNEJ PRAKTYCE AKLEGAL

Dewizą Kancelarii AKLEGAL jest skrupulatność i zaangażowanie w prowadzeniu powierzonych nam spraw. Zapewniamy naszym Klientom efektywną, kreatywną i najwyższej jakości opiekę prawną. Szczególnie duże znaczenie przywiązujemy do ochrony przekazywanych nam danych. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Na co dzień jesteśmy wierni naszym zasadom:

BE SMARTER
BE SMARTER

Być o krok do przodu i prognozować rozwój sytuacji. W naszej codziennej pracy nie koncentrujemy się wyłącznie na zdefiniowaniu problemu i podejmowaniu działań doraźnych. Staramy się uzmysławiać naszym Klientom konsekwencje zachowań podejmowanych dziś w perspektywie kilkuletniej. Być o krok do przodu to także posiadać zdolność przewidywania planów innych podmiotów, a zwłaszcza konkurencji. Nie dajemy się zaskoczyć. Naszym celem jest znajdowanie kreatywnych rozwiązań szybciej od innych. To zobowiązuje nas do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i dostarczania naszym Klientom rozwiązań szytych na miarę ich oczekiwań i potrzeb.

BE CONNECTED
BE CONNECTED

Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wymagają możliwości kontaktu, bez względu na okoliczności. Dlatego jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym czasie. Korzystamy z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, by zawsze móc się porozumieć. Niezależnie od tego, w której części świata aktualnie przebywają nasi Klienci, zawsze mamy dla Nich czas.

BE RESPONSIBLE
BE RESPONSIBLE

Nasza odpowiedzialność wychodzi daleko poza nasze podstawowe obowiązki. Uzmysławiamy naszym Klientom doniosłość podejmowanych działań prawnych również w perspektywie długoterminowej oraz uświadamiamy jak pewne decyzje przekładają się nie tylko na sytuację indywidualną, czy korporacyjną, ale również jak może na nie zareagować rynek. Dostarczając Naszym Klientom rozwiązań bieżących problemów prawnych, niezależnie od podjętej decyzji co do wyboru strategii działania, przedstawiamy możliwe scenariusze nie tylko mając na uwadze potencjalne zmiany sytuacji prawnej ale także prezentując hipotetyczne reakcje otoczenia businessowego. Wierzymy, ze świadomie decyzję można podjąć wyłącznie wówczas, gdy zdefiniowane są wszystkie potencjalne rozwiązania i zagrożenia z nimi związane, a w szczególności ryzyka prawne i operacyjne.

BE TRANSPARENT
BE TRANSPARENT

Stosujemy jasne i przejrzyste zasady współpracy. W prosty i zrozumiały sposób tłumaczymy niekiedy skomplikowane konstrukcje prawne by mieć pewność, że nasi Klienci rozumieją nasze działania i je akceptują. Zależy nam przede wszystkim na zaufaniu naszych Klientów, a to wymaga nie tylko fachowej i merytorycznej obsługi prawnej, ale także pewności co do kompletnego zachowania w tajemnicy i powierzanych nam informacji i danych oraz pełnej jasności co do zasad współpracy, w tym pełnej transparentności wzajemnych rozliczeń. Działać w sposób transparentny i przejrzysty to także informowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach prowadzonych postępowań , by zawsze mieli rzeczowe informacje dotyczące powierzonych nam spraw i możliwość weryfikacji i kontroli każdego etapu podejmowanych działań.

BE TRANSPARENT
BE COMPLIANT

Jedną z fundamentalnych zasad w Kancelarii AKLEGAL jest bezwzględne przestrzeganie korporacyjnych lub branżowych kodeksów etycznych w tym m.in.:

DZIĘKI DOŚWIADCZENIU I WIEDZY, AKLEGAL GWARANTUJE KLIENTOM:

  • Ciągłą dbałość o rozwój i bezpieczeństwo prawne naszych Klientów
  • Optymalizację kosztów obsługi prawnej
  • Innowacyjne i kreatywne rozwiązanie problemów prawnych
  • Szybką i sprawną komunikację w każdym czasie
  • Wykorzystywanie bogatego know-how Kancelarii
  • Efektywne zarządzanie projektami
  • Uważne słuchanie tego jakie są priorytety i oczekiwania naszych Klientów