Kancelaria AKLEGAL jest orędownikiem zmian Kodeksu Cywilnego w zakresie ułatwienia obrotu wierzytelnościami pieniężnymi wbrew umownym zakazom cesji (pactum de non cedendo). Obecne uregulowanie prowadzące do bezwzględnej nieważności umów przelewu wbrew umownym zakazom cesji nie przystaje do potrzeb nowoczesnego obrotu.

Pełna relacja dostępna pod adresem:
http://wolnefaktury.faktoring.pl/