Zapewniamy doradztwo w zakresie prawa medycznego, obejmujące m.in. : ochronę praw pacjentów; przygotowywanie pozwów oraz prowadzenie spraw o odszkodowanie przeciwko lekarzom oraz szpitalom za tzw. błędy w sztuce lekarskiej; opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza; zapewnienie szpitalom oraz lekarzom ochrony przed roszczeniami cywilnymi pacjentów i innych podmiotów. We wszelkich sprawach Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową oraz pomoc w mediacji.