Zespół doradców podatkowych współpracujących z Kancelarią AKLEGAL zapewnia kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa podatkowego, obejmujące m.in. kwestie związane z : podatkami od osób fizycznych (PIT); podatkami od osób prawnych (CIT); podatkiem VAT; podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC); podatkiem od spadków i darowizn; przygotowujemy oraz występujemy w imieniu naszych Klientów o interpretacje podatkowe; reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed WSA oraz NSA, jak też w postępowaniach karno skarbowych.