Świadczymy doradztwo w zakresie prawa farmaceutycznego sensu largo, obejmujące m.in. : problematykę związaną z obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety. Zapewniamy także opiniowanie reklam leków pod względem zgodności z prawem krajowym i unijnym; sporządzanie i opiniowanie umów marketingowych; projektowanie modeli dystrybucji, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych; kompleksowe doradztwo prawne producentom, spółkom marketingowym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom, jak też wsparcie prawne w postępowaniach refundacyjnych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych toczących się przed Ministrem Zdrowia; Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Głównym Inspektorem Farmaceutycznym; Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, jak też w postępowaniach sądowo administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.