We wrześniu 2019 r adw. dr Artur Krzykowski był prelegentem podczas jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Faktoringowego z okazji 25-lecia rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce. Dyskutowano o czekających zmianach prawnych, potrzebach klientów oraz wyzwaniach technologicznych. Wystąpienie poświęcone zostało swobodzie obrotu wierzytelnościami  oraz konieczności nowelizacji Kodeksu Cywilnego w kierunku wprowadzenia wyraźnej nieskuteczności wobec nabywcy umownych zakazów cesji wierzytelności pieniężnych, wzorem rozwiązań przyjętych w prawie niemieckim, francuskim czy amerykańskim, a także modelowym i konwencyjnym.   

Pełna relacja dostępna pod adresem:
http://faktoring.pl/project/x-miedzynarodowy-kongres-faktoringu