Oferta AKLEGAL dla klientów indywidualnych

Zapewniamy kompleksową obsługę prawna i doraźne wsparcie osobom prywatnym. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu znakomitych prawników, z pełnymi uprawnieniami zawodowymi, o różnych specjalizacjach, jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu. W szczególności, wspieramy naszych Klientów poprzez bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, handlowego (spółek), autorskiego, administracyjnego, pracy, budowlanego, bankowego, podatkowego i karnego. Szczegółowy wykaz dziedzin prawa, w których się specjalizujemy znajduje się w zakładce SPECJALIZACJE (więcej…).

SPECJALIZACJE

Wśród naszych Klientów jest wielu członków zarządów, rad nadzorczych i wspólników spółek kapitałowych. Prowadzimy w ich imieniu różnego typu negocjacje (np. dotyczące treści kontraktów menadżerskich, umów wspólników), opiekujemy się od strony prawnej ich aktywami (np. udziałami w spółkach kapitałowych, nieruchomościami, dziełami sztuki), reprezentujemy ich w sprawach rodzinnych (np. rozwody, separacje, podział majątku, sprawy spadkowe), pracowniczych oraz karnych (przede wszystkim związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

DO PODSTAWOWYCH USŁUG KANCELARII AKLEGAL NALEŻA, w szczególności:

Doradztwo w zakresie prawa rodzinnego
  • Wspieramy naszych Klientów w zakresie prawa rodzinnego, co obejmuje m.in. : przygotowywanie pozwów oraz pozwów wzajemnych w sprawach o rozwód bądź o separację; prowadzenie spraw o alimenty między małżonkami oraz między małżonkiem a dzieckiem; prowadzenie spraw o przyznanie opieki nad dzieckiem; prowadzenie spraw związanych z adopcją; prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie; negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie majątkowych umów małżeńskich (tzw. intercyz); prowadzenie spraw o zniesienie ustroju współwłasności małżeńskiej oraz innych spornych spraw między małżonkami. We wszelkich sprawach rodzinnych Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową w przypadku skierowania sprawy do sądu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”.
Wsparcie w zakresie prawa spadkowego
  • Doradzamy naszym Klientom w zakresie prawą spadkowego, w tym w szczególności pomagamy w sporządzaniu testamentów oraz wyjaśnianiu różnic między poszczególnymi typami testamentów, reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia i podział spadku, przygotowujemy do przeprowadzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia; reprezentujemy Klientów w postępowaniach o wydziedziczenie; prowadzimy sprawy o zapis jak również o zachowek; wspieramy w sporach między spadkobiercami, jak też innymi osobami roszczącymi sobie prawo do spadku. Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”.
Sprawy karne i postępowania karne
  • Wspieramy naszych Klientów w zakresie prawa karnego i postępowania karnego. Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”.
Sporządzanie i weryfikacja umów, pism i innych dokumentów
  • Zajmujemy się opracowywaniem, sporządzaniem oraz weryfikacją umów, pism procesowych lub innych dokumentów prawnych. W szczególności przygotowujemy wszelkiego typu umowy (zlecenia, o dzieło, o pracę, kontrakty menadżerskie, leasingu, najmu, dzierżawy, deweloperskie, przedwstępne, o roboty budowlane), pisma procesowe (w tym m.in. pozwy, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemne, wnioski o zabezpieczenie), pisma w postępowaniach administracyjnych (w tym m.in. odwołania, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, skargi, odpowiedzi na skargi) i inne dokumenty (ogólne warunki świadczenia usług, regulaminy, konkursy, oferty). Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”.
Opinie prawne i memoranda
  • o Dokonując oceny skomplikowanych zagadnień prawnych sporządzamy opinie prawne i memoranda, starając się dostarczyć możliwych rozwiązań lub sygnalizując ryzyka i zagrożenia związane z zastosowaniem konkretnego modelu prawnego. Istotne dla nas jest to, ażeby dostarczyć naszym Klientom wszelkich narzędzi i argumentów, za pomocą których będą w stanie precyzyjnie i zasadnie podjąć decyzję co do planowanych działań.
Negocjacje biznesowe i ugodowe
  • Wspieramy naszych Klientów w prowadzeniu negocjacji businessowych bądź ugodowych. Doradzamy odpowiedni wybór taktyki negocjacyjnej i opracowujemy dokumenty (np. umowy o negocjacje, umowy o pracę, kontrakty menadżerskie).
Reprezentacja przez sądami powszechnymi i arbitrażem w kraju i za granicą
  • Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi , administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnym (WSA) i Naczelnym Sądem Administracyjnym, (NSA), Sądem Najwyższym (SN) i przed sądami arbitrażowymi (polskimi i zagranicznymi). (więcej…)
Reprezentacja przed organami administracji publicznej w ramach postepowań administracyjnych
  • Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej w ramach postępowań administracyjnych (w I i II instancji) Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”
Prawo podatkowe
  • Wspieramy również naszych Klientów w zakresie prawno-podatkowym, Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce „Specjalizacje”