Doradzamy w zakresie prawa pracy, co obejmuje w szczególności : negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów o pracę, reprezentowanie pracowników, bądź pracodawców w sprawach sądowych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę i innych sprawach sądowych, przygotowywanie rozwiązań umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia (art. 52 K.P.), prowadzenie spraw o mobbing, negocjowanie ugód w sporach związanych ze stosunkiem pracy. We wszelkich sprawach Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu.