Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego (art. 922 i nas. K.C.), obejmującą m.in. : pomoc prawną w sporządzaniu testamentów oraz wyjaśnianiu różnic między poszczególnymi typami testamentów, reprezentowanie Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia i podział spadku, przygotowywanie do przeprowadzenia notarialnego poświadczenia dziedziczenia; reprezentowanie Klientów w postępowaniach o wydziedziczenie; prowadzenie spraw o zapis; prowadzenie spraw o zachowek; prowadzenie sporów między spadkobiercami, jak też innymi osobami roszczącymi sobie prawo do spadku. Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu.