Doradzamy w zakresie prawa rodzinnego, co obejmuje m.in. : przygotowywanie pozwów oraz pozwów wzajemnych w sprawach o rozwód bądź o separację; prowadzenie spraw o alimenty między małżonkami oraz między małżonkiem a dzieckiem; prowadzenie spraw o przyznanie opieki nad dzieckiem; prowadzenie spraw związanych z adopcją; prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie; negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie majątkowych umów małżeńskich (tzw. intercyz); prowadzenie spraw o zniesienie ustroju współwłasności małżeńskiej oraz innych spornych spraw między małżonkami. We wszelkich sprawach rodzinnych Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową w przypadku skierowania sprawy do sądu.