Aktualności


Na łamach „Rzeczpospolitej” w dniu 23.04.2020 ukazała się relacja z dyskusji, w której jako ekspert Polskiego Związku Faktorów, tłumaczyłem potrzebę zmiany przepisów kodeksowych (m.in. art. 514 i 513 Kodeksu cywilnego), w zakresie w jakim stanowią one barierę dla przelewu wierzytelności pieniężnych wbrew umownemu zakazowi. Cieszę się, że tezy mojej rozprawy doktorskiej, po 10 latach zachowują aktualność oraz znajdują uznanie u praktyków obrotu wierzytelnościami. Liczymy, że...

5 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie z cyklu Śniadań Legislacyjnych organizowanych przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się szanowani prawnicy i członkowie PZZW reprezentujący branżę zarządzania wierzytelnościami oraz pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta RP, Polskiego Związku Faktorów, Związek Polskiego Leasingu, a także firma KUKE z grupy PFR, przedstawiciel Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz Biura Informacji Kredytowej. Pierwszym z poruszonych zagadnień była przyszłość przepisów o umownym zakazie cesji wierzytelności. Uczestnicy debatowali o zasadności...

We wrześniu 2019 r adw. dr Artur Krzykowski był prelegentem podczas jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Faktoringowego z okazji 25-lecia rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce. Dyskutowano o czekających zmianach prawnych, potrzebach klientów oraz wyzwaniach technologicznych. Wystąpienie poświęcone zostało swobodzie obrotu wierzytelnościami  oraz konieczności nowelizacji Kodeksu Cywilnego w kierunku wprowadzenia wyraźnej nieskuteczności wobec nabywcy umownych zakazów cesji wierzytelności pieniężnych, wzorem rozwiązań przyjętych w prawie niemieckim, francuskim czy...

Ekspert Polskiego Związku Faktorów adw. dr. Artur Krzykowski, został zaproszony do debaty pod patronatem Pulsu Biznes, poświęconej nowoczesnemu przelewowi wierzytelności pieniężnych. W panelu dyskusyjnym wzięli udział praktycy rynku  obrotu wierzytelności.  Mec. Krzykowski podkreślał, że należy przywrócić równowagę w ochronie dłużnika, zbywcy i nabywcy. Obecnie dłużnik jest nazbyt silnie faworyzowany kosztem dwóch pozostałych podmiotów zaangażowanych w przelew. Zakazy cesji służą dziś wielokrotnie niesolidnym dłużnikom, którzy się za...

Po wielomiesięcznej batalii prawnej, pełnomocnik polskiego biznesmana Marka Zmysłowskiego adw. dr Artur Krzykowski, wygrał z władzami Nigerii, a INTERPOL uchylił  czerwoną notę (Red Notice). W ten sposób zakończył się jeden z barwniejszych i dramatyczniejszych epizodów opisanych w książce pt. „Goniąc Czarne Jednorożce”. Podejmowane przez AKLEGAL działania prawne w kraju i za granicą, a także wspierane przez nas działania dyplomatyczne zostały wiernie opisane w wydanej książce....

Kancelaria AKLEGAL jest orędownikiem zmian Kodeksu Cywilnego w zakresie ułatwienia obrotu wierzytelnościami pieniężnymi wbrew umownym zakazom cesji (pactum de non cedendo). Obecne uregulowanie prowadzące do bezwzględnej nieważności umów przelewu wbrew umownym zakazom cesji nie przystaje do potrzeb nowoczesnego obrotu. Pełna relacja dostępna pod adresem: http://wolnefaktury.faktoring.pl/...

Kancelaria AKLEGAL została ekspertem Polskiego Związku Faktorów. Związek skupia największe podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem wierzytelnościami. Niezmiernie nam miło, że zaproszono nas do współpracy z tak renomowanymi partnerami jak Związek Banków Polskich,  Factors Chain International (FCI) oraz EU Federation – Factoring and Commercial Finance. http://faktoring.pl/instytucje-wspolpracujace...

Adw. dr Artur Krzykowski wraz z zespołem AKLEGAL poprowadził negocjacje i przygotował transakcję łączenia spółek Studio Moderna Polska Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., etapem którego było nabycie udziałów od TVN S.A. oraz TVN Media Sp. z o. o. Ta międzynarodowa transakcja wymagała m.in. jednoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz wystąpienia o zgodę do UOKiK na koncentrację przedsiębiorców, jak też operacyjnego...

Adw. dr Artur Krzykowski został w 2017 r. ponownie wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej publicznego szpitala powiatowego w Świętochłowicach na Śląsku. Rada nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością zarządu szpitala. ...

Kancelaria AKLEGAL dla United Nations Global Compact
Kancelaria AKLEGAL dla United Nations Global Compact
Kancelaria AKLEGAL podpisała umowę dotyczącą kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej United Nations Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. AKLEGAL jest pierwszą kancelarią w kraju, którą UN Global Compact zaprosiło do wspierania swoich działalności w tak szerokim zakresie. Porozumienie jest kontynuacją działań, prowadzonych od blisko 2 lat przez AKLEGAL, dla UNDP oraz podmiotów ekonomii społecznej, w ramach programu „Anioł Ekonomii Społecznej”, w którym osobiście brał udział założyciel...