AktualnościAdw. dr Artur Krzykowski laureatem prestiżowego konkursu RISING STARS 2012
Adw. dr Artur Krzykowski laureatem prestiżowego konkursu RISING STARS 2012

Adw. dr Artur Krzykowski, założyciel Kancelarii, w czerwcu 2012 r., został laureatem prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu RISING STARS 2012, zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo LEXISNEXIS.
Kapituła Konkursu wyróżniła z uwagi na wybitne osiągnięcia zawodowe, naukowe, innowacyjność, indywidualne podejście do Klienta, zaangażowanie i starannością, z jaką na co dzień wykonują swój zawód, jedynie 30 prawników z całej Polski, liderów jutra, wschodzące gwiazdy prawa.


Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)
Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)
Adw. dr Artur Krzykowski jest specjalistą i praktykiem w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu wierzytelnościami pieniężnymi (m.in. faktoring importowy, eksportowy, pośredni, bezpośredni), na gruncie prawa polskiego, prawa UE (Rozporządzenie Rzym I), prawa modelowego oraz konwencji międzynarodowych (Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law); Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Rzym 2004); Konwencji ottawskiej o faktoringu...

Superprawnicy rozumieją biznes, w którym działa klient – odgrywają rolę doradców strategicznych. Coraz częściej zasiadają w radach nadzorczych lub angażują się kapitałowo w biznes, dla którego potem świadczą usługi prawne. Ciężar ich pracy przesuwa się w kierunku konsultingu biznesowego. Prawnicy dysponujący dodatkową wiedzą i dużym doświadczeniem są w stanie lepiej i szybciej rozwiązywać skomplikowane problemy. https://serwisy.gazetaprawna.pl/rising-stars/artykuly/635718,dr_krzykowski_super_prawnicy_rozdaja_karty.html...