About: admin

Recent Posts by admin


Adw. dr Artur Krzykowski wraz z zespołem AKLEGAL poprowadził negocjacje i przygotował transakcję łączenia spółek Studio Moderna Polska Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., etapem którego było nabycie udziałów od TVN S.A. oraz TVN Media Sp. z o. o. Ta międzynarodowa transakcja wymagała m.in. jednoczesnego podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz wystąpienia o zgodę do UOKiK na koncentrację przedsiębiorców, jak też operacyjnego...

Adw. dr Artur Krzykowski został w 2017 r. ponownie wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej publicznego szpitala powiatowego w Świętochłowicach na Śląsku. Rada nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością zarządu szpitala. ...

Kancelaria AKLEGAL dla United Nations Global Compact
Kancelaria AKLEGAL dla United Nations Global Compact
Kancelaria AKLEGAL podpisała umowę dotyczącą kompleksowej obsługi prawnej i podatkowej United Nations Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. AKLEGAL jest pierwszą kancelarią w kraju, którą UN Global Compact zaprosiło do wspierania swoich działalności w tak szerokim zakresie. Porozumienie jest kontynuacją działań, prowadzonych od blisko 2 lat przez AKLEGAL, dla UNDP oraz podmiotów ekonomii społecznej, w ramach programu „Anioł Ekonomii Społecznej”, w którym osobiście brał udział założyciel...


Adw. dr Artur Krzykowski laureatem prestiżowego konkursu RISING STARS 2012
Adw. dr Artur Krzykowski laureatem prestiżowego konkursu RISING STARS 2012

Adw. dr Artur Krzykowski, założyciel Kancelarii, w czerwcu 2012 r., został laureatem prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu RISING STARS 2012, zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo LEXISNEXIS.
Kapituła Konkursu wyróżniła z uwagi na wybitne osiągnięcia zawodowe, naukowe, innowacyjność, indywidualne podejście do Klienta, zaangażowanie i starannością, z jaką na co dzień wykonują swój zawód, jedynie 30 prawników z całej Polski, liderów jutra, wschodzące gwiazdy prawa.


Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)
Obrót wierzytelnościami (faktoring w obrocie krajowym i międzynarodowym)
Adw. dr Artur Krzykowski jest specjalistą i praktykiem w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu wierzytelnościami pieniężnymi (m.in. faktoring importowy, eksportowy, pośredni, bezpośredni), na gruncie prawa polskiego, prawa UE (Rozporządzenie Rzym I), prawa modelowego oraz konwencji międzynarodowych (Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów (Principles of European Contract Law); Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Rzym 2004); Konwencji ottawskiej o faktoringu...

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.