Oferta AKLEGAL

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu kilkunastu prawników, z pełnymi uprawnieniami zawodowymi, o różnych specjalizacjach, jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu. W szczególności, wspieramy naszych Klientów poprzez bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego, handlowego, spółek, autorskiego, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, administracyjnego, pracy, budowlanego, bankowego, zamówień publicznych, podatkowego i karnego. Bardziej szczegółowy zakres oferowanych usług i dziedzin prawa, w których się specjalizujemy znajduje się w zakładce SPECJALIZACJE (więcej…).

Z naszej oferty pomocy prawnej korzystają przedsiębiorcy zarówno korporacyjni, jak i indywidualni (z całego terytorium UE, USA i Azji), ale także znakomite instytucje kultury (np. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie), czy centralne organy administracji rządowej (np. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Naszymi Klientami są również osoby prywatne, w tym wielu członków zarządów, rad nadzorczych i wspólników spółek kapitałowych. Prowadzimy w ich imieniu różnego typu negocjacje (np. dotyczące treści kontraktów menadżerskich), opiekujemy się od strony prawnej ich aktywami (np. udziałami w spółkach kapitałowych, nieruchomościami, dziełami sztuki), reprezentujemy ich w sprawach rodzinnych (np. rozwody, separacje, podział majątku, sprawy spadkowe), pracowniczych oraz karnych (przede wszystkim związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).DO KATALOGU PODSTAWOWYCH USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO, JAKI ZAPEWNIA AKLEGAL, NALEŻĄ M.IN.:

 • prowadzenie wszelkiego typu sporów przed sądami powszechnymi, arbitrażem krajowym, zagranicznym, jak też doradztwo i wsparcie w ramach mediacji (ADR);
 • zakładanie i przeprowadzanie zmian podmiotowych w spółkach prawa handlowego (łączenie, podział, przekształcanie);
 • przygotowywanie umów spółek, wspieranie procesu negocjacyjnego między wspólnikami, negocjowanie kontraktów menadżerskich;
 • wsparcie prawne i uczestniczenie we wszelkiego typu negocjacjach w imieniu naszych Klientów;
 • ochrona naszych Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji (w tym sprawy dot. tzw. półkowego, nieuczciwej reklamy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa);
 • projektowanie, przygotowywanie i zabezpieczanie wykonania od strony prawnej transakcji handlowych (np. przelew na zabezpieczenie, poręczenie, weksel, hipoteka, zastaw rejestrowy);
 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie inwestycji budowlanych (np. uzyskiwanie pozwoleń na budowę, przygotowywanie umów o generalne wykonawstwo projektów, w tym także w oparciu o FIDIC);
 • reprezentowanie nabywców lokali w sporach z deweloperami, weryfikacja, przygotowywanie i negocjowanie umów z deweloperami w imieniu kupujących;
 • reprezentowanie podwykonawców w sporach z generalnym wykonawcą i inwestorem;
 • przygotowywanie umów o nabycie lub licencje autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych;
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z Prawem Zamówień Publicznych;
 • sprawne odzyskiwanie wierzytelności;
 • reprezentacja w postępowaniach upadłościowym lub naprawczym;
 • obrona naszych Klientów w postępowaniach karnych;
 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku;
 • przygotowywanie opinii prawnych we wszelkiego typu sprawach prawnych.

Kliknij w zakładkę SPECJALIZACJE aby poznać szczegółowy zakres usług i dziedziny prawa, w których się specjalizujemy (więcej…).