Oferujemy doradztwo w zakresie praw autorskich i pokrewnych, obejmujące w szczególności : obsługę prawną procesu nabywania autorskich praw majątkowych lub licencji oraz koniecznych zezwoleń od twórcy (np. na korzystanie z tzw. praw zależnych); przygotowywanie umów o stworzenie utworów audiowizualnych, programów komputerowych; ochronę majątkowych oraz osobistych praw twórcy; ochronę artystów wykonawców i przysługujących im praw pokrewnych; przygotowywanie umów produkcyjnych, kompleksowe wsparcie prawne dla agencji reklamowych oraz domów produkcyjnych i mediowych; negocjowanie i przygotowywanie umów między agencjami modeli a modelami; negocjowanie i przygotowywanie umów między agencjami reklamowymi a ich klientami; pomoc prawną przy zgodnym z prawem przygotowaniu reklamy porównawczej, uniknięcie stworzenia reklamy wprowadzającej w błąd, pomoc w ramach przygotowywania reklamy produktów zaliczanych do sensytywnych, przygotowywanie umów z domami mediowymi o odpłatne wykorzystanie czasu lub powierzchni w mediach. Szczególnie bogate doświadczenie w zakresie prawa reklamy i mediów założyciel Kancelarii AKLEGAL, adw. dr Artur Krzykowski zdobył zapewniając przez blisko 3 lata jako in-house pełną obsługę prawną renomowanej agencji reklamowej Saatchi & Saatchi Polska Sp. z o o. oraz domów mediowych Zenith Media Polska Sp. z o o. oraz Equinox Sp z o.o. We wszelkich sprawach związanych z prawem reklamy, mediów, autorskim oraz ochroną dóbr osobistych, Kancelaria zapewnia fachową obsługę procesową, w przypadku skierowania sprawy do sądu lub arbitrażu.