Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych, co obejmuje m.in. : przygotowanie podstaw prawnych dla legalnego uzyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych przez naszych Klientów jako administratorów; badanie zgodności przetwarzania danych osobowych przepisami prawa krajowego i unijnego; przygotowanie i negocjowanie umów z administratorami o powierzenie przetwarzania danych osobowych (tzw. outsourcing przetwarzania danych osobowych); ochronę prywatności i danych osobowych w komunikacji elektronicznej; wdrażanie programów lojalnościowych; ochronę prywatności i przechowywania danych osobowych m.in. w miejscu pracy; przygotowanie zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji przed organami regulacyjnymi i sądami;