Świadczymy pełne doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, obejmujące w szczególności : przygotowywanie i przeprowadzanie transakcji nabycia udziałów, akcji lub całości praw i obowiązków w spółkach handlowych (głównie kapitałowych), bądź nabycia całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym; ustalenie i weryfikacja stanu prawnego zobowiązań i majątku spółek uczestniczących w czynnościach łączenia, podziału lub przejęcia w ramach due dillgence; aktywne uczestnictwo w negocjacjach oraz pełne wsparcie prawne na każdym ich etapie, w tym przygotowanie dokumentów transakcyjnych; optymalizacja podatkowa dochodów wspólników i dobór odpowiedniej formy prowadzonej działalności, np. dokonywanie przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe, w celu uniknięcia ryzyka podwójnego opodatkowania wspólników, przy zachowaniu ograniczonej odpowiedzialności samych wspólników.