Prowadzimy obsługę w zakresie komunikacji elektronicznej i tzw. prawa Internetu, obejmującą w szczególności : świadczenie usług drogą elektroniczną (tzw. e-business); analizę prawnych aspektów nowych technologii, zwłaszcza w zakresie prawa telekomunikacyjnego; ochronę prywatności i danych osobowych w komunikacji elektronicznej; przygotowywanie umów o leasing i sprzedaż baz danych; przetwarzanie danych w Internecie, w tym z wykorzystaniem tzw. profilowania behawioralnego, plików typu „cookies” lub innych narzędzi marketingowych; ochronę prywatności i przechowywania danych osobowych w Internecie; prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji przed organami regulacyjnymi i sądami; zapewnienie pomocy prawnej w przypadku przestępstw internetowych; opracowywanie regulaminów prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie.