Adwokat
marcin.kramek@aklegal.pl

  • W latach 1997 – 2002 studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • W latach 1997 – 2002 studiował prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • W latach 2002 – 2003 – Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego,
  • Od 2008 r., – wpisany na listę Adwokatów przy Sądzie Metropolitalnym w Warszawie
  • Od 2010 r., wpisany na listę Adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, pod nr 3130
  • Od 2018 r., wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 1207

W zakres praktyki wchodzi: obsługa przedsiębiorców – głównie spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacji, stowarzyszeń oraz izb rzemieślniczych – w zakresie spraw sądowych oraz bieżącej działalności (sporządzanie i weryfikacja umów, obsługa organów i sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych – statutów i regulaminów, sprawy pracownicze z punktu widzenia pracodawcy), likwidacja i przekształcenia podmiotów gospodarczych: spółek z o. o., cechów rzemieślniczych, spółdzielni, bieżące doradztwo w sprawach związanych z upadłością i restrukturyzacją.

Oprócz powyższego praktyka obejmuje sprawy rodzinne i rozwodowe,  sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed sądem kościelnym, sprawy o podział majątku a także sprawy spadkowe i niektóre sprawy dotyczące nieruchomości: służebności, zasiedzenia, sprawy dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste