Zuzanna Krzykowska, radca prawny, doradca strategiczny i prawny zarządów spółek kapitałowych i managementu wyższego szczebla, ekspert z zakresu prawa farmaceutycznego, z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, m.in. jako szef działów prawnych i etyki biznesu (compliance) w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych oraz jako prawnik w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Z kancelarią AKLEGAL związana od 2007 roku, gdzie jako of Counsel doradzała w złożonych projektach prawnych, a od 2021 jako Szef działu Life Sciences wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, by urzeczywistniać cele biznesowe Klientów kancelarii.

  • Radca Prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Były Adwokat. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie zwieńczoną egzaminem adwokackim.
  • Doradca strategiczny i prawny zarządów spółek kapitałowych i managementu wyższego szczebla, Executive Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu działami prawnymi i compliance w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych, gdzie jako Dyrektor Departamentów Prawnych i Etyki Biznesu, członek Leadership Team i Prokurent spółki – doradzała i brała udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących zarządzania spółką, tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, a także zapewniała bezpieczne, zgodne z przepisami prawa i etyką biznesu funkcjonowanie spółek.
  • Ekspert z zakresu regulacji prawnych natury Life Sciences (w szczególności prawa farmaceutycznego sensu largo i prawa o wyrobach medycznych) oraz compliance (zapewnienia prowadzenia biznesu zgodnie z prawem oraz zasadami etyki). Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego (prawa umów), prawa reklamy i prawa konkurencji.
  • Autorka innowacyjnych programów zwiększających wydajność działań zespołów sprzedażowych i marketingowych poprzez tworzenie optymalnej architektury prawnej oraz rozwoju u członków tych zespołów kluczowych kompetencji niezbędnych do bezpiecznego, etycznego i zgodnego z prawem realizowania celów biznesowych, bez konieczności uzyskiwania dodatkowego wsparcia prawnego. Pomysłodawczyni szeregu inicjatyw związanych z budowaniem, rozwojem i promowaniem kultury prawnej i etyki biznesu w organizacji.
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). W trakcie studiów aktywnie działała w Klinice Prawa, Uniwersytetu Warszawskiego – Studenckim Ośrodku Pomocy Prawnej (sekcja prawa karnego) udzielając nieodpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji finansowej potrzebującym wsparcia prawnego.
  • Posługuje się językami: polskim (język ojczysty), angielskim (pełna biegła znajomość zawodowa), niemieckim (znajomość dwujęzyczna), hiszpańskim (znajomość podstawowa).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Jako Dyrektor Działów Prawnych i Etyki Biznesu w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych, członek Leadership Team i Prokurent – mec. Zuzanna Krzykowska m.in.:

  • Realizowała cele biznesowe powiększania rynków i budowania przewagi konkurencyjnej poprzez przeprowadzanie organizacji przez procesy zmian związanych z przejęciami podmiotów (M&A) i restrukturyzacjami, w szczególności dokonując analizy ryzyk prawnych i ich potencjalnego wpływu na transakcję, sporządzając i finalizując kontrakty mające na celu zmaterializowanie zmian zaistniałych w strukturach korporacyjnych (w szczególności transfery produktów, praw własności niematerialnej, majątkowych praw autorskich) oraz niezakłóconą ciągłość działań operacyjnych (m.in. przejęcie uprawnień i zobowiązań kontraktowych), aktualizując dokumentację korporacyjną oraz standaryzując nowe procesy i procedury.
  • Minimalizowała ryzyko utraty płynności finansowej spółki poprzez monitorowanie poziomu zadłużenia klientów oraz podejmowanie działań prawnych mających na celu dochodzenie wierzytelności spółki i terminową realizację zobowiązań przez kontrahentów.
  • Przyczyniła się do zwiększenia udziałów w rynku angażując się w międzynarodowe projekty związane z transferem aktywów spółek poprzez zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nabycie udziałów, a także poprzez pilotowanie od strony prawnej projektów związanych z dopuszczeniem do obrotu nowych produktów oraz świadczenia nowego typu usług przez spółkę.

WIĘCEJ…

REKOMENDACJE:

LIST REFERENCYJNY