Adw. dr Artur Krzykowski został w 2017 r. ponownie wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej publicznego szpitala powiatowego w Świętochłowicach na Śląsku. Rada nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością zarządu szpitala.