Adw. dr Artur Krzykowski w gronie dziesięciu pierwszych w Polsce „Aniołów Ekonomii”
Adw. dr Artur Krzykowski w gronie dziesięciu pierwszych w Polsce „Aniołów Ekonomii”

Adw. dr Artur Krzykowski, w ramach współpracy z agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce, został zaproszony do grona dziesięciu pierwszych w Polsce “Aniołów Ekonomii”, wspierając swoim doświadczeniem i wiedzą przedsięwzięcia gospodarcze w ramach programu ONZ propagującego tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ONZ: