Adwokaci Kancelarii AKLEGAL świadczą pomoc prawną w zakresie czynności obrończych w postępowaniu przygotowawczym (przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu), zarówno w ramach prowadzonego dochodzenia, jak i śledztwa (przez Prokuraturę lub przez inne organy powołane do ochrony prawa), a także w postępowaniu sądowym (po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu). Reprezentujemy naszych Klientów, którzy we wspomnianych postępowaniach mają status osoby podejrzanej, podejrzanego bądź oskarżonego. Nasza obrona zapewniana jest na każdym etapie, we wszelkiego typu sprawach karnych (m.in. przestępstwa przeciwko : mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, rodzinie i opiece, przestępstwa karno skarbowe). Przygotowujemy także środki odwoławcze od orzeczeń sądów pierwszej instancji (postanowień lub wyroków).