Prowadzimy doradztwo w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, obejmujące m.in. przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zarówno przez upadłego, jak też przez wierzycieli upadłego; reprezentowanie wierzycieli upadłego w toku postępowania upadłościowego, przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności, odzyskiwanie wierzytelności z masy upadłości, przygotowywanie pozwów o uznanie czynności upadłego za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, negocjowanie układu z upadłym. Kancelaria zapewnia także fachową obsługę procesową.